Váš Partner pre Energetiku


Návrh Tepelných Zdrojov

Naša spoločnosť na základe požiadaviek obchodných partnerov na komerčnej báze vykonáva predprojektovú prípravu podnikateľských zámerov, ktorej cieľom je preskúmať možné technické riešenia energetického zdroja výroby tepla v oddelenej výrobe, resp. elektriny a tepla v združenej výrobe.

Termografické Meranie

Termovízne meranie sa používa na zisťovanie porúch tepelnej izolácie, nedostatkov vodoinštalácii, elektrických rozvodov a inštalácii, potrubných rozvodov, skryté poruchy pri zatekaní, a pod. Použiteľnosť a aplikácia termovízneho merania je teda široká - od malých rodinných domov cez väčšie stavebné konštrukcie až po zložité technológie v priemysle a energetike.

Energetický Audit

Poskytujeme služby Energetického Auditu v zmysle zákona č. 476/2008 Z.z. o energetickej efektívnosti. Energetický audit je systematický postup na získanie dostatočných informácií o súčasnom stave technických zariadení a budov určených na používanie energie, na identifikáciu a návrh nákladovo efektívnych možností úspor energie.